దిల్ సే …

ఫిబ్రవరి 27, 2008

Mid shot — ఉండవల్లి, రామోజీరావు

ఈ మధ్య ఈ ఉండవల్లీ, రామోజీరావూ గొడవలు (ఒకటి కంటే ఎక్కువ కదా మరి) గురించి వింటూనే ఉన్నాం. బ్లాగుల్లో కొందరు biased గా రాసే అర్టికల్స్ చూస్తే ఒక నాలుగు లైన్లు రాయాలనిపించి రాస్తున్నా.

నాకు అర్థం అయినంతవరకూ ఉండవల్లి అనదలుచుకున్నది ఇదీ. “అంతా చట్ట ప్రకారం (రాజ్యాంగం ప్రకారం) జరుగుతున్నది. కాని కొంత న్యాయం(ధర్మం)గా లేదు”. So simple and so straight forward.

ఉండవల్లికి కొవ్వుబట్టి అయినా అంబేడ్కర్‌ని ఇందులోకి లాగుండాలి, లేదా రామోజీరావుకి అయినా వళ్ళుబలిసి దీన్ని వక్రీకరించి వుండాలి. ఏదేమయినా అంబేడ్కర్‌ని ఇందులోకి లాగటం దారుణం. మిమ్మల్ని మీరు తెలివైన వారుగా అనుకునే కొందరు biased బ్లాగరులారా కాస్త సంయమనం పాటించండి.

off the track : “చట్టా” నికీ “న్యాయా”నికీ తేడా “విజేత” సినిమాలో అనుకుంటా, చిరంజీవి చెప్పినట్టు గుర్తు.

ప్రకటనలు

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్‌లో బ్లాగండి.