దిల్ సే …

మే 8, 2008

మాతృభాష — ఒక భేతాళప్రశ్న

Filed under: సరదాకి — శ్రవణ్ @ 1:42 సా.
Tags: , , ,

భేతాళప్రశ్నలు అంటే ఏదో ఒక వింత situation ఇచ్చి  “రాజా, ఇప్ప్పుడు చెప్పు” అని భేతాళుడు విక్రమార్కుణ్ణి అడుగుతాడు. ఆ situation ఏమో సామాన్యంగా జరగడానికి వీల్లేకుండా ఉంటుంది. కాని ఇది నిజంగా జరిగింది.

నా మితృడొకతను. ఇతనిది చిత్తూరు. వీళ్ళ నాన్నగారు తెలుగు వారు, చక్కగా తెలుగు మాట్లాడతారు. పెళ్ళిమాత్రం తెలుగు ఏమాత్రం రాని తమిళుల ఇంట్లో చేసుకున్నారు (arranged marriage, same caste). పెళ్ళయ్యాక ఆవిడ చక్కగా తెలుగు నేర్చుకుంది. ఇంట్లో అందరూ తెలుగులోనే మాట్లాడతారు. ఉద్యోగం బెంగళూరులో. వీళ్ళ బంధువులు చాలామంది అక్కడ సెటిల్ అయ్యారు. నామిత్రుడు అక్కడే పుట్టిపెరిగాడు.

కాబట్టి ఇతను తెలుగూ, ఇంగ్లీషూ, హిందీ, అరవం మరియూ కన్నడ చక్కగా మాట్లాడతాడు. తనకి spontanious గా వచ్చే భాష కన్నడ. ఇంట్లో తెలుగు మాట్లాడతారు. తన తల్లిగారు అరవ వారు. పనిచేసేది విదేశంలో కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాదేది ఇంగ్లీషు. అతన్ని అడిగితే నేను తెలుగు వాణ్ణి, బెంగళూరులో పెరిగాను అని చెబుతాడు.

పాఠకరాజా  ఇప్పుడు చెప్పు. ఇతని మాతృభాష ఏమిటి? సమాధానం తెలిసీ చెప్పకపోయావో నీతల వెయ్యి వ్రక్కలగుగాక!

ప్రకటనలు

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్‌లో ఓ ఉచిత వెబ్‌సైటు లేదా బ్లాగును సృష్టించుకోండి.