దిల్ సే …

మార్చి 28, 2008

గ్రహణం — సినిమా గురించి కాదు

ఈసారి ఒక చిన్న ఎపిసోడ్.

ఆమధ్య ఒకసారి, మూడేళ్ళక్రితం అనుకుంటా, ఒక మిత్రుణ్ణి కలవడానికని వెళ్ళా (ఇది నిజంగా జరిగింది, ఇక్కడలా కథ కాదు). వాడు హైదరబాదులో భరత్‌నగర్‌లో వుంటాడు. నన్నో చిన్న హోటల్‌కి (పూటకూళ్ళ ఇంటికి) తీసుకెళ్ళాడు. మాటల్లో ఆ హోటల్ ఓనర్ “గ్రహణం” సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అనో ఫైనాన్షియర్ అనో చెప్పాడు.
తినడం మొదలు పెట్టబోతుండగా మావాడికి ఒక డౌటు వచ్చింది. ” ఆ ఫోటోలు ఇంతకు ముందు ఈవైపు ఉండాలి కదా, ఏంటి అటు వైపుకి మార్చారు?” అని. అదేమాట క్యాషియర్ని అడిగాడు (మేము క్యాషియర్ కి దగ్గర్లోనే ఉన్నాము). అతను బుర్ర తిరిగే సమాధానం ఇచ్చాడు.

“అటు వాస్తు బాగాలేదని ఇటు పెట్టారంట”.

ప్రకటనలు

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్‌లో ఓ ఉచిత వెబ్‌సైటు లేదా బ్లాగును సృష్టించుకోండి.