దిల్ సే …

నవంబర్ 28, 2007

firefox – 3

నాకు firefox లో “ఈనాడు” స్పష్టంగా కనిపిచ్చేసరికి పిచ్చ హాపీ అనిపించింది. ఈ బొమ్మ firefox-3, windows-xp service pack 2, eenadu font installed కాంబినేషన్.

ఏమయినా… firefox-3 బావునట్టుంది.

అన్నట్టు… వీవెన్ గారూ… మీకు ఇంకో సారి కృతజ్ఞతలు(ఇంతకు ముందు పోస్టులో మీ సలహా వల్ల తెలుగు అక్షరాలు నా కంప్యూటర్లో బాగా కనిపిస్తున్నాయి).

eenadu.png

ప్రకటనలు

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్‌లో బ్లాగండి.