దిల్ సే …

మే 13, 2008

I am selling my iPhone

Hi Guys,

I have placed an ad on my campany’s buy&sell portal. I am selling my iPhone. Here I am putting the screenshots. This is not for sale for the blogger community. You guys just enjoy the screenshots meanwhile. I didn’t have a personal webpage to put the screenshots. besides you can have a look at the screenshots. CLICK ON THE IMAGES for a better view of the screen shots

ప్రకటనలు

ఫిబ్రవరి 15, 2008

నా iPhone unlock అయ్యిందొచ్!

Filed under: కంప్యూటర్స్,సాఫ్టువేరు — శ్రవణ్ @ 9:38 ఉద.
Tags: , , , ,

హమ్మయ్య! 3నెలల నించి బ్లాగులు ఫాలో అయితే, ఇవ్వాల్టికి వర్కవుట్ అయ్యింది.
Boot Loader —> 3.9
Firmware     —> 1.1.3
ZiPhone       —> 2.0

Thanks Zibri…
Thanks GeoHot…

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్‌లో బ్లాగండి.