దిల్ సే …

నవంబర్ 20, 2007

మంటనక్క సమస్య

Filed under: సాఫ్టువేరు — శ్రవణ్ @ 4:20 సా.
Tags: , , ,

మంటనక్క (firefox) నన్నెందుకిలా చంపుతోంది? కొంచెం సాయంచేద్దురూ…

irefox problem

ప్రకటనలు

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్‌లో బ్లాగండి.